Garantie

2 jaar garantie op alle Odesi producten

Op alle producten geven wij 2 jaar garantie. Binnen deze periode vervangen of repareren wij het artikel kosteloos. Onze garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten die u al heeft. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.

Geldigheid van de garantie

De garantie geldt niet wanneer de producten:

  • worden blootgesteld aan schadelijke temperaturen en overmatig vocht binnen uw woning
  • worden aangetast door gebruik van bijtende middelen
  • niet volgens de normale gebruikersnormen worden toegepast
  • in de SALE worden aangeboden (hiervoor geldt uiteraard wel de wettelijke garantie)

> Zie Onderhoudsadvies

Melding van een probleem

Vaak is de oplossing eenvoudig, in enkele gevallen hebben wij meer informatie nodig. Wij vragen u dan om foto’s te sturen van uw klacht met daarbij een heldere omschrijving. U kunt uiteraard ook een klacht indienen over onze dienstverlening

Wij streven naar een zo snel mogelijke afhandeling. Binnen 3-5 werkdagen ontvangt u van ons een voorstel om het probleem op te lossen. 

Ondervindt u een probleem? Laat het ons weten per:

E-mail: info@odesi.nl
Telefoon: +31 (0)418 743 101

Wij zijn op afspraak geopend.

Onafhankelijke geschillencommissie

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.